Máte dotaz?

728 334 177

Po-Pá 8:00 - 17:00

Máte dotaz?

728 334 177

Po-Pá 8:00 - 17:00

Máte dotaz?
728 334 177

Zásady vrácení peněz a odstoupení od smlouvy

Právo na odstranění vad:
Kupující má právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vad zboží.
Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

Možnosti uplatnění práva na odstranění vady:
Kupující může požadovat odstranění vady, výměnu zboží nebo výměnu vadné součásti.
V případě nemožnosti odstranění vady může kupující žádat o výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Právo na výměnu zboží:
V případě neodstranitelných vad nebo opakujících se vad může kupující požadovat výměnu zboží.

Právo na slevu z ceny:
Při jiných neodstranitelných vadách má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Informace o právech kupujícího:
Prodávající informoval kupujícího o jeho právech dle občanského zákoníku a reklamačního řádu na webové stránce.

Reklamační řád:
Vyřizování reklamací probíhá podle platného reklamačního řádu prodávajícího.
Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem před odesláním objednávky.

Odpovědnost prodávajícího:
Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s předpisy Slovenské republiky.

Záruční doba:
Záruční doba je stanovena podle obchodních podmínek webové stránky.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat kvůli záruční opravě.

Odstoupení od smlouvy:
Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad nebo nemožnosti řádného užívání zboží.
Prodávající vydává písemné potvrzení o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Alternativní řešení sporů:
Kupující, který není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má právo na alternativní řešení sporu.
Prodávající uznává možnost žádosti o alternativní řešení sporu podle zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Tato formulace zásad by měla být v souladu s příslušnými právními předpisy a poskytnout jasný a transparentní rámec pro vrácení peněz a odstoupení od smlouvy na webové stránce www.synekdesign.cz. Je však doporučeno konzultovat s právním odborníkem, aby bylo zajištěno plné dodržení právních norem.